Marsz Szlakiem Legionów Piłsudskiego po Podlasiu

Dnia 7 października 2021 roku odbył się XXVI Marsz Szlakiem Legionów Piłsudskiego po Podlasiu. Wzorem roku ubiegłego w zmienionej w związku z pandemią formule 30. uczniów klas mundurowych z naszej szkoły wzięło udział w obchodach marszu, które miały miejsce przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Janowie Podlaskim. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych szkół z klasami mundurowymi z powiatu bialskiego z  Janowa Podlaskiego, Małaszewicz i Wisznic. Przy pomniku Marszałka Piłsudskiego została wystawiona honorowa warta składająca z naszych uczniów i żołnierzy Wojska Polskiego. Wszystkich przybyłych na uroczystość przywitał dyrektor Jarosław Dubisz, następnie głos zabrał wicestarosta Janusz Skólimowski. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele służb mundurowych Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Policji, oraz przedstawiciele władz powiatu oraz gminy. Honorowym gościem był Tadeusz Mikinnik – wieloletni komendant i organizator Marszu. Delegacje złożyły kwiaty oraz zapalono znicze.