Rekrutacja 2022-2023

Zarządzenie Nr 7/2022  Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 roku.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, w tym do branżowych szkół I stopnia, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2023 r.

Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim jest szkołą, która oferuje:

  • wysoki poziom nauczania potwierdzony bardzo dobrymi wynikami egzaminów zewnętrznych i sukcesami zawodowymi naszych absolwentów,
  • wysoki procent absolwentów, którzy dostają się na studia,
  • przyjazną atmosferę, którą razem z uczniami współtworzą kreatywni i doświadczeni nauczyciele,
  • możliwość uczestnictwa w licznych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów, jak również umożliwiających nadrabianie zaległości edukacyjnych,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa uczniów,
  • możliwość zamieszkania w internacie z całodobową opieką pedagogiczną,
  • całodzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.

Dbając o wszechstronny rozwój uczniów, uatrakcyjnianie i wzbogacanie procesu dydaktycznego szkoła uczestniczy w projektach ERASMUS plus (staże zagraniczne uczniów w Grecji, na Węgrzech), organizuje liczne wyjazdy i wycieczki edukacyjne, spotkania ze specjalistami, umożliwia zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji, odkrywanie uśpionych pasji i talentów oraz prezentowanie ich podczas różnorodnych konkursów, imprez kulturalnych i sportowych.

Nasi uczniowie otrzymują:

  • Stypendium Prezesa Rady Ministrów,
  • Stypendium Urzędu Marszałkowskiego „Lubelska kuźnia talentów”,
  • Stypendium Starosty Bialskiego.

Technikum przy Zespole Szkół należy do elitarnego grona szkół wyróżnionych tytułami Srebrnej Szkoły (2016 r.), Srebrnej Szkoły (2018 r.), Złotej Szkoły (2019 r.), Brązowej Szkoły (2021 r.), Srebrnej Szkoły (2022 r.) w rankingach liceów i szkół technicznych Fundacji Edukacyjnej PERSPEKTYWY.

Zespół Szkół w Janowie Podlaskim w ostatnich latach cztery razy wygrywał Współzawodnictwo Sportowe Szkół Powiatu Bialskiego.   

Ubiegając się o przyjęcie do naszej szkoły, proponujemy   skorzystać z systemu elektronicznej rekrutacji. Oferta będzie niedługo już dostępna.

Dokumenty do pobrania