Mistrzostwa Województwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych

Dziewczęta w składzie: Marzena Kaliszuk, Monika Michałowska, Klaudia Kaliszuk, Marta Kulik, Kamila Szafran, Alicja Lipka, Aleksandra Bernaszuk reprezentowały naszą szkołę podczas Mistrzostw Województwa w Sztafetach Przełajowych w Cycowie. Na imprezie sportowej spotkały się najlepsze szkoły w województwie. Dziewczęta rywalizowały z 13 szkołami z całego województwa. Po bardzo zaciętej walce nasza drużyna zajęła aż V miejsce. Jesteśmy jedną z najlepszych szkół w województwie. Wielkie gratulacje całej drużynie.

Zajęcia informacyjne „W stronę rynku pracy”

W czwartek 19 października 2017 r. odbyły się zajęcia informacyjne „W stronę rynku pracy” w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białej Podlaskiej. Na spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych: Komendy Miejskiej Policji i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przybyła młodzież klasy IIIb liceum ogólnokształcącego (policja) oraz IVa technikum z Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim pod opieką Małgorzaty Forsztek i Moniki Pisaruk. Przedstawiciele ww. służb w ciekawy sposób opowiadali o pracy policjanta i strażaka. Przedstawili też wymagania, które należy spełnić, aby pracować w tych zawodach. Następnie uczniowie udali się do Biblioteki Głównej w Białej Podlaskiej i wzięli udział w zajęciach bibliotecznych na temat: „Wyszukiwanie informacji w Internecie. Bibliografie, wyszukiwarki naukowe, katalogi centralne”. Celem zajęć było zapoznanie młodzieży z różnymi sposobami wyszukiwania informacji, które mogą być przydatne na studiach. Po części teoretycznej uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności w praktyce. Janowska młodzież miała okazję też poznać pracę Działu Wiedzy o Regionie i Pracowni Digitalizacji Zbiorów Biblioteki Głównej jak również zwiedzić Multicentrum.

Spotkanie z dr. Szczepanem Kalinowskim

W Zespole Szkół 19 października 2017 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez nauczycieli ze szkolnego koła teatralno – regionalnego „Odskocznia” z regionalistą, podróżnikiem, historykiem, poszukiwaczem „skarbów” przeszłości dr. Szczepanem Kalinowskim. Szczepan Kalinowski jest magistrem historii UMCS, odnosił sukcesy w wielu konkursach, był trzy razy zwycięzcą rozgrywek „Wielkiej Gry”, odnosił sukcesy w licznych przeglądach sztuki współczesnej, jest laureatem wielu nagród w tym Bialskiej Nagrody Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej. Człowiek, który jest pomysłodawcą Marszu Szlakiem Legionów, w którym uczestniczą uczniowie klas mundurowych naszej szkoły, prawdziwy człowiek renesansu, mieszkaniec Podlasia, który swoim życiorysem, mógłby obdarzyć kilka osób. Dr Szczepan Kalinowski przedstawił dwie prezentacje, pierwsza skierowana do młodzieży nawiązywała do postaci Józefa Ignacego Kraszewskiego, tytana pracy, podróżnika, wydawcy, pisarza i rolnika. Nadzwyczajny życiorys niezwyczajnego człowieka przedstawił w ciekawy sposób nasz gość. Kolejny wykład adresowany był głównie do uczniów technikum hodowli koni i mechanizacji rolnictwa i dotyczył historii Państwowej Stadniny Koni w Janowie Podlaskim. Młodzież miała okazję poznać zasłużone osoby dla rozwoju stadniny, głównie postać jej wieloletniego dyrektora Andrzeja Krzyształowicza. Długoletni dyrektor Stadniny w latach 1956-1991, człowiek, dla którego konie były całym życiem rozsławił Janów Podlaski: 22 tytuły czempionów Polski, zwycięstwa w czempionatach USA, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Belgii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady, Brazylii, wygrane gonitwy: 19 razy Derby, 17 Oaks, 18 Nagroda Porównawcza, 18 Nagroda Janowa, 2 Międzynarodowa Nagroda Europy, złoty medal olimpijski w skokach przez przeszkody, to tylko najważniejsze osiągnięcia janowskich ogierów z czasów dyrektorownia Andrzeja Krzyształowicza. Te liczne nagrody i sukcesy przypadły na złoty okres Stadniny w Janowie. Takie konie jak: Pilarka – baśniowy Arab, Pianissima, Etruria, Eksport, są to konie, o których słyszał każdy pasjonat tych pięknych zwierząt. Spotkanie z dr Szczepanem Kalinowskim było niezwykłą intelektualną przygodą, mamy nadzieję, że jeszcze wiele takich przeżyć przed nami.

Wyjazd do Portugalii w ramach projektu „European Educational Quality”

W dniach 26.09. – 03.10.2017 r. dziesięciu nauczycieli Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim przebywało w Portugalii na kursach szkoleniowych w ramach projektu nr 2017-1-PL01-KA101-037668 pt. „European Educational Quality”. Projekt jest finansowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + z sektora Edukacja szkolna Akcja 1. „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej poprzez podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. W wyniku przeprowadzonej do projektu rekrutacji wyłoniono ośmiu nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz dwóch nauczycieli języka angielskiego. Partnerem w projekcie była portugalska organizacja Intercultural Association Mobility Friends, która przeprowadziła dwa kursy szkoleniowe: „Content and Language Integrated Learning” dla nauczycieli języka angielskiego oraz „Information and communication technologies in the classroom” dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Wyjazd grupy poprzedziły przygotowania nauczycieli do odbycia kursów, w tym m. in. przygotowania z języka angielskiego, przygotowania kulturowe oraz z zakresu historii Unii Europejskiej oraz wiedzy na temat programu Erasmus+. Podczas kursów szkoleniowych w Portugalii nauczyciele poznali m. in. owoczesne narzędzia ICT, które pomogą im przy pracy dydaktycznej z uczniami oraz innowacyjne metody nauczania, w tym metody aktywizujące. Nauczyciele poznali też system edukacji w Portugalii, również poprzez wizytę w portugalskiej szkole. Na zakończenie kursu otrzymali od partnera portugalskiego certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w stażu. Dodatkowymi dokumentami, które otrzymają nauczyciele będą dokumenty Europass – Mobilność. W czasie wolnym nauczyciele odwiedzili m. in. stare miasto w mieście Porto, które wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Inaugurację roku szkolnego w Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim poprzedziła Msza św. z udziałem wszystkich janowskich szkół. Społeczność Zespołu Szkół uroczyście rozpoczęła nowy rok szkolny. W auli Zespołu Szkół zebrali się uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz był obecny nasz gość – komendant Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim podkom. Marcin Rytel. Dyrektor Zespołu Szkół Jarosław Dubisz przywitał wszystkich zebranych oraz powitał w naszym gronie osoby, które w tym roku rozpoczynają pracę w Zespole Szkół – ks. Grzegorza Osipacza, ks. Łukasza Borowskiego, Urszulę Misiołek oraz Sylwestra Kwapnia. Dyrektor życzył młodzieży sukcesów w nauce oraz realizacji pasji i rozwijania zainteresowań. Przedstawił również unijne projekty realizowane w szkole, a szczególnie projekt skierowany do uczniów technikum – „Stażyści Naruszewicza – poprzez praktykę zagraniczną prosto na rynek pracy”. Najlepszym uczniom z ubiegłorocznej III klasy technikum dyrektor wręczył nagrody książkowe za wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Uroczystość zakończyła krótka część artystyczna, którą przygotowała młodzież pod opieką Moniki Pisaruk i Nataliji Burdikowej.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

W piątek, o godz. 9.00 w auli Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017, na którą przybyli Starosta Bialski Mariusz Filipiuk, komendant Placówki Straży Granicznej- ppłk Małgorzata Tarasiuk, komendant Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim – asp. Marcin Rytel. Podczas uroczystości dyrektor Zespołu Szkół – Jarosław Dubisz wraz ze starostą wręczyli Katarzynie Artyszuk, która uzyskała tytuł prymusa szkoły (śr. 5,38), dyplom wzorowego ucznia i statuetkę patrona szkoły. Dyplomy wzorowego ucznia, świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe otrzymali następujący uczniowie: Karolina Rogulska śr. 5,38, Paulina Rogulska śr. 5,25, Anna Osior śr. 5,25, Aleksandra Sacharczuk śr. 5,20, Dominik Górski śr. 5,06, Kamil Jasiński śr. 5,0, Magdalena Jakoniuk śr. 5,0, Błażej Stasiak śr. 5,0, Magdalena Krzymowska śr. 4,96, Natalia Bobrowska śr. 4,83, Monika Kalinowska śr. 4,80, Przemysław Koper śr. 4,78, Cezary Smok śr. 4,75. Następnie dyrektor wręczył nagrody książkowe 44. uczniom, którzy uzyskali roczną średnią ocen powyżej 4,0 oraz tym, którzy w bieżącym roku szkolnym mieli 100% frekwencję na zajęciach lekcyjnych ( Karolina Rogulska, Michał Balak, Mateusz Winiarek, Klaudia Borowiec, Paulina Rogulska, Piotr Demianiuk, Olga Kuźmińska, Magdalena Krzymowska, Karolina Filipiuk). Specjalną nagrodę za osiągnięcia sportowe otrzymała Aleksandra Sacharczuk. Uhonorowano również najlepszych uczniów z przedmiotów ścisłych: geografia- Aleksandra Sacharczuk, chemia- Magdalena Krzymowska, Przemysław Koper, fizyka- Łukasz Melaniuk, matematyka podstawowa- Adam Sobolewski, matematyka rozszerzona – Karolina Rogulska, Jakub Lipiński. Dyrektor podziękował uczniom za wytężoną pracę, wzorową postawę, promocję Zespołu Szkół i życzył udanych, bezpiecznych wakacji. Podziękował również, kończącym pracę w Zespole Szkół, księżom- Kamilowi Mazurkiewiczowi i Kamilowi Stańczukowi. Uroczystość zakończył program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy Icd i IIcd LO pod kierunkiem Agaty Filipiuk, Agnieszki Nurskiej i Ilony Dubisz.