„Lubelska kuźnia talentów”

„Lubelska kuźnia talentów” to program skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych. W dniu 11 grudnia 2018 r.  Marszałek Województwa Jarosław Stawiarski oraz Wicemarszałek Dariusz Stefaniuk wręczyli stypendia utalentowanym uczniom z Lubelszczyzny. Wśród nagrodzonych znalazła się uczennica klasy III a technikum hodowli koni Magdalena Krzymowska.

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

W dniu 10 grudnia 2018 r. w Lublinie, w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W gronie nagrodzonych znalazło się dwoje uczniów Zespołu Szkół – Magdalena Krzymowska, uczennica klasy III a technikum i Kamil Jasiński, uczeń klasy III cd liceum.

Zawody w Strzelectwie Sportowym o Puchar Starosty Bialskiego

W dniu 6 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim odbyły się V Otwarte Mikołajkowe Zawody w Strzelectwie Sportowym o Puchar Starosty Bialskiego. W zawodach wzięły udział drużyny ze szkół powiatu bialskiego. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Karolina Siudaj z kl. 2 a, Aleksandra Bernaszuk z kl. 2 a, Beata Daniluk z kl. 1 b i Szymon Rusinek z kl. 2cd. Zawodnicy strzelali z karabinka sportowego. Podczas tych zawodów nasza drużyna zajęła 2 miejsce. Gratulujemy.

Promocja projektu nr RPLU.13.06.00-06-0005/16 „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski” realizowanego w ramach umowy nr RPLU.13.06.00-06-0005/16-00 z dn. 30.06.2017 r.

PROJEKT: Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski

O projekcie

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w obiektach Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim.

Zakres projektu obejmuje prace modernizacyjne istniejącej infrastruktury przeznaczonej do kształcenia praktycznego oraz zakup wyposażenia zgodnego z rekomendacjami Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) w wyniku czego powstaną warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

Ogólna wartość projektu: 3 528 411,72 zł
wydatki kwalifikowane: 3 489 699,96 zł,
w tym dofinansowanie EFRR: 2 966 244,96 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 13: Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6: Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

 

Spotkanie z przedstawicielami grupy rekonstrukcyjnej

29 listopada 2018 r. w naszej szkole odbyło się wyjątkowe spotkanie – zagościli w murach janowskiej szkoły przedstawiciele XXI Legionu Rzymskiego I Kohorty Rafał Wojtczak vel Marcus Vergilius Mercator oraz Dariusz Makarewicz vel Lucjusz Licinius Murena. Wyjątkowi goście zaprezentowali stroje, rzeczy osobiste, wyposażenie typowego legionisty. Niektórzy z uczniów mieli szczęście, bo wygrali w rzymskie „kółko – krzyżyk” monety rzymskie, inni założyli męskie pończochy, a jeszcze inni przyodzieli się w rzymską bieliznę. Wszystkich interesowała codzienność legionisty, o której z wielkim zapałem i pasją opowiadali nasi goście. Spotkanie się przedłużyło, ale tylko dlatego, że młodzież bardzo aktywnie brała udział w spotkaniu, zadawała pytania, a nawet niektórzy poważnie zastanawiali się nad zaangażowaniem w przyszłości w taką formę realizacji swoich pasji. Mamy nadzieję, że już niedługo zawitają do nas przedstawiciele innych grup rekonstrukcyjnych, ponieważ dzisiejsi nasi niezwykli goście tylko zaostrzyli nam apetyt na więcej historii…

Wyróżnienie w konkursie recytatorskim

27 listopada 2018 r. Agnieszka Pietruczuk i Monika Michałowska z kl.II d LO wzięły udział w V Wojewódzkim Konkursie Pieśni i Poezji Rosyjskiej „Służba wierszom próżności nie cierpi i żalów” – twórczość Włodzimierza Wysockiego. Organizatorem konkursu był Instytut Neofilologii – Katedra Slawistyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Agnieszka Pietruczuk otrzymała wyróżnienie w kategorii recytacja w języku rosyjskim.

Mikołajkowy pokaz Taekwon-do UKS Hwa-Rang

Już 7 grudnia o godz. 10.40 nowy program pokazowy na Hali Zespołu Szkół Oświatowych w Janowie Podlaskim.
W pokazie zobaczymy uczniów klas mundurowych I-III Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza  oraz klas I-VIII Szkoły Podstawowej.
Serdecznie zapraszamy!

II Cross u Radziwiłłów

Grupa uczniów Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim reprezentowała szkołę podczas biegu crossowego, który odbył się w Parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej. Drużyna w składzie: Szymon Rusinek, Małgorzata Koc, Beata Daniluk, Magdalena Mazurek, Gabriela Chacińska, Wiktoria Kowalska, Izabela Brodawka, Jagoda Bartnik ukończyła trudną 6 km trasę. Gratulacje.

Finał X Regionalnego Konkurs Młodzieży  Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie”

W dniu 23 listopada 2018 r. uczniowie technikum kształcącego w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i technik hodowca koni uczestniczyli w finale międzyszkolnym X Regionalnego Konkursu Młodzieży  Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie”, który odbył się w ZS CKU w Leśnej Podlaskiej. Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie jak również utrwalenie nawyków bezpiecznego organizowania stanowiska pracy w gospodarstwach rolniczych oraz dbanie o ochronę środowiska.

Zespół Szkół reprezentowali: Wioletta Paluszkiewicz i Justyna Suska z klasy IV b technikum, Kamil Kaczmarek i Błażej Stasiak z klasy IV a technikum i Karol Sidoruk z klasy III b technikum. Zwycięzcą finału został Andrzej Bogusz z ZSCKR w Leśnej Podlaskiej, w gronie laureatów finału znaleźli się nasi uczniowie – Błażej Stasiak i Kamil Kaczmarek. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe i upominki ufundowane przez organizatorów konkursu.