Projekt Włochy 2022 – wyjazd na staż zawodowy

Projekt  nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012262 (w ramach akredytacji na lata 2021-2027 w programie Erasmus +, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna, sektor Kształcenie i szkolenia uczniów i kadry) jest skierowany do uczniów Technikum w Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim.

Do pobrania