Liceum – klasa służby więziennej

Dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • język obcy (j. angielski lub j. rosyjski) – kontynuacja ze szkoły podstawowej
 • do wyboru jeden z przedmiotów: j. polski – historia – WOS – geografia

Zajęcia dodatkowe: służba więzienna, samoobrona.

Naukę w tej klasie proponujemy osobom, które: chcą w sposób realistyczny i profesjonalny zapoznać się ze specyfiką zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej (otrzymają maksymalną ilość dodatkowych punktów podczas procedury naboru w szeregi funkcjonariuszy tej służby), wiążą swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych, lubią aktywny tryb życia oraz pracę zespołową.

Uczniowie tej klasy realizują na zajęciach służby więziennej  następujące zagadnienia:

 • rola Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa,
 • struktura organizacyjna Służby Więziennej,
 • zagadnienia penitencjarne,
 • ochrona jednostek penitencjarnych,
 • podstawy prawa z elementami prawa wykonawczego.

Zajęcia prowadzone są przez funkcjonariusza Służby Więziennej.

Uczniów tej klasy obowiązuje umundurowanie, a ponadto uczestniczą w:

 • obowiązkowym obozie szkoleniowym,
 • obowiązkowym egzaminie teoretycznym i praktycznym z wiedzy o Służbie Więziennej,
 • cyklicznych zajęciach praktycznych w Zakładzie Karnym, podczas których wiedzę teoretyczną będzie można wykorzystać w praktyce,
 • letnim obozie windsurfingowym w Zatoce Puckiej dla chętnych,
 • zajęciach UKS „Hwa-Rang” dla chętnych (możliwość treningów taekwon-do i Mastro Defence System, czyli systemie samoobrony).

Absolwent tej klasy może studiować w każdej szkole wyższej, a szczególnie w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinach: nauki prawne, nauki o bezpieczeństwie, nauki socjologiczne, oraz pedagogika i psychologia. Szkoła zapewnia bezpłatną naukę, zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, przygotowuje do pracy w służbie więziennej w całym kraju. Podczas rekrutacji do tej szkoły absolwenci klasy służby więziennej będą mieli dodatkowe punkty.

Za wykształcenie średnie uwzgledniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą więzienną kandydaci do Sił Zbrojnych RP, Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej otrzymają dodatkowych 30 pkt. (maksymalny wynik) podczas rekrutacji.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu klasy służby więziennej: jednostki  organizacyjne Służby Więziennej, wszelkie instytucje mundurowe, prawne, penitencjarne, administracja państwowa i publiczna, inspekcje i straże,  firmy ochroniarskie, detektywistyczne (po nabyciu praktyki), również (po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego lub resocjalizacyjnego) takie placówki jak: schroniska dla nieletnich, domy wychowawcze.

Jesteśmy jedyną placówką edukacyjną w regionie, która na mocy porozumienia z Zakładem Karnym w Białej Podlaskiej realizuje nowy, ciekawy kierunek, komponujący się  z systemem szkolenia przyszłej kadry Służby Więziennej.