Szkolny konkurs recytatorski

„MIŁOŚĆ OCZAMI POETY…” (POEZJA W RÓŻNYCH JĘZYKACH)

REGULAMIN

Organizatorzy:

Zespół nauczycieli języków obcych.

Cele konkursu:

 •  Doskonalenie umiejętności recytatorskich,
 •  Doskonalenie umiejętności pamięciowego opanowania tekstu,
 •  Popularyzacja sztuki pięknego i mądrego mówienia,
 •  Próba wyrażania emocji poprzez recytację wiersza.

Zasady uczestnictwa:

 • Forma prezentacji wiersza: indywidualna.
 • Czas prezentacji utworu nie dłuższy niż 3 minuty (wiersz 3 – 4 zwrotki).
 • Każdy z uczestników przygotowuje jeden wiersz o tematyce miłosnej w języku obcym
  do wygłoszenia z pamięci.
 • Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne, np. element ruchu, rekwizyt, gest sceniczny, kostium, podkład muzyczny.
 • Nagrane prezentacje wiersza prosimy przesłać przez aplikację Teams do nauczycieli uczących języka obcego w terminie do 9 lutego 2022 r.

Kryteria oceny:

 • Poprawna wymowa,
 • Pomysłowość i oryginalność interpretacji,
 • Intonacja,
 • Wybór utworu zgodny z tematem.

Nagrody:

Zwycięzcy recytacji wiersza w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim otrzymają nagrody rzeczowe.

                                                                                                              Organizatorzy konkursu