Nowe zasady regulaminu multimedialnego projektu edukacyjnego „Twarzą w twarz z lekturą”

W związku z kształceniem na odległość zmieniają się zasady regulaminu multimedialnego projektu edukacyjnego „Twarzą w twarz z lekturą”.

1.Projekt jest skierowany do uczniów klas drugich i trzecich liceum oraz drugich, trzeciej i czwartych technikum, którzy chcieliby kształtować twórcze podejście do tekstu literackiego oraz rozwijać swoją znajomość najważniejszych szkolnych lektur, należących do kanonu polskiej literatury.

2.Uczniowie każdej z klas pracują indywidulanie.

3.Uczniowie mają przeczytać ze zrozumieniem obowiązkową lekturę z gwiazdką, czyli uznaną w programie nauczania jako najważniejszą, zapoznać się w toku lekcji lub przypomnieć sobie jej problematykę i twórczo wykorzystać swoją wiedzę.

,„Lalka” B. Prusa (klasy II LO/G i III T) III cz. „Dziadów” A. Mickiewicza  (klasy II LO/SP), „Wesele” S. Wyspiańskiego (klasy maturalne),

4. Uczniowie  wybierają swój ulubiony fragment lektury i tworzą nagranie (można posłużyć się telefonem komórkowym) jak go czytają na głos. Filmiki tego typu mają trwać od 3 do 5 minut. Należy zwrócić uwagę na dykcję, intonację głosu, interpretację wybranego fragmentu tekstu.

5. Uczniowie piszą pracę na temat: Mój wywiad z jednym – wybranym bohaterem z danej lektury.

8.  Autorzy wszystkich prac otrzymają oceny za aktywność z j. polskiego.

9. Wybrane (przez zespół nauczycieli humanistów) najlepsze prace będą prezentowane
w czasie szkolnego Dnia Humanisty oraz zostaną opublikowane (jeśli autorzy prac wyrażą zgodę) w Internecie i nagrodzone ocenami bardzo dobrymi z j. polskiego.

10. Prace należy przesłać swoim polonistom do końca stycznia 2021 r.