„Miłość oczami poety”

Z okazji walentynek nauczyciele języków obcych Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim zaproponowali uczniom udział w konkursie recytatorskim „Miłość oczami poety” (poezja w różnych językach). Młodzież nagrywała prezentacje recytatorskie wybranych wierszy. Swoje filmiki z prezentacją poezji w języku polskim przesłali także uczniowie rosyjscy ze Związku Polaków Donu z miasta Rostow nad Donem, z którym szkoła nawiązała współpracę. Zwycięzcami konkursu zostali: Sofia Filipińska – uczennica z Rosji (poezja w języku polskim), Karol Górski z klasy Ia LO (poezja w języku angielskim), Zuzanna Mateuszuk z klasy IIIa LO/SP (poezja w języku rosyjskim), Julia Harwacka z klasy IIIb THK/G (poezja w języku niemieckim).