Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, język obcy (j. angielski lub j. rosyjski) – kontynuacja ze szkoły podstawowej.

Zajęcia praktyczne odbywają się w budynku warsztatów szkolnych oraz w gospodarstwie rolnym Stadnina Koni w Janowie Podlaskim.

Technikum kształcące w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki to szkoła, w której uczeń będzie przygotowany do użytkowania, obsługiwania, diagnozowania i napraw pojazdów, maszyn i urządzeń  rolniczych  z wykorzystaniem systemów nawigacji satelitarnej.

W trakcie nauki uczeń uzyskuje prawo jazdy kategorii T.

 Szkoła cyklicznie organizuje wycieczki dydaktyczne na międzynarodową wystawę sprzętu rolniczego AGRO SHOW w Bednarach koło Poznania oraz do Kielc na targi AGRO TECH.

Praktyki zawodowe będą realizowane po ukończeniu klasy III w wymiarze 4- tygodni.

Szkoła realizuje projekty współfinansowane z Funduszy Unii Europejskiej. Dzięki nim  młodzież wyjeżdżała na staże zagraniczne na Węgry i do Grecji. W roku szkolnym 2020/2021 planowany jest wyjazd uczniów do Włoch.

Egzaminy zawodowe przeprowadzane są z dwóch kwalifikacji:

  • 02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie,
  • 08 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

Absolwent technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może studiować, podjąć pracę zawodową, prowadzić własne gospodarstwo rolne  bądź inną działalność gospodarczą.

Przed rozpoczęciem nauki w tej klasie należy wykonać badania lekarskie  w Medycynie Pracy.