Technik hodowca koni.

Przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim od  2004 roku funkcjonuje Technikum kształcące w zawodzie technik hodowca koni. Program nauczania w ciągu czterech lat obejmuje dwa bloki: ogólnokształcący, kończący się egzaminem maturalnym i zawodowy  z egzaminami z dwóch   kwalifikacji.  W procesie kształcenia ważne jest  dla nas integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego. Szkoła podejmuje działania wspomagające rozwój każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

Hodowcy, bo tak popularnie są nazywani, uczą się w szkole przedmiotów zawodowych, które pozwalają im na zdobycie wiedzy teoretycznej. Umiejętności praktyczne kształtują na zajęciach praktycznych w Stadninie Koni  Janów Podlaski, która objęła patronat nad tym kierunkiem.

Uczniowie maja  możliwość udziału w szkoleniach, wykładach, seminariach prowadzonych  przez wykładowców wyższych uczelni, lekarzy weterynarii, sędziów międzynarodowych, szkoleniowców i trenerów. Uczniowie współorganizują zawody jeździeckie, pełniąc funkcję  pomocników technicznych. Dzięki ogromnej pracy włożonej w kształtowanie umiejętności jeździeckich szkolną młodzież   można oglądać w licznych pokazach i zawodach.

 Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik hodowca koni jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni,

– szkolenia oraz przygotowania koni do użytkowania i sprzedaży,

– prowadzenia gospodarstwa rolnego,

– prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą,

– organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.