Technikum

Oferta technikum w systemie elektronicznej rekrutacji

– dla kandydatów po szkole podstawowej

– dla kandydatów po gimnazjum

 

Oferujemy naukę:

Absolwentom szkoły podstawowej

W 5-letnim technikum w klasie:

  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
  • technik hodowca koni,
  • technik hotelarstwa.

Absolwentom gimnazjum

W 4-letnim technikum w klasie:

  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
  • technik hodowca koni,
  • technik hotelarstwa.