Rekrutacja

Zarządzenie Nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na terenie województwa lubelskiego

Ubiegając się o przyjęcie do naszej szkoły, proponujemy  można skorzystać z systemu elektronicznej rekrutacji.

Pod adresem podanym poniżej można zapoznać się z ofertą liceum oraz technikum na rok 2018/2019r

Oferta klas w Liceum przy Zespole Szkół w Janowie Podlaskim

Oferta klas w Technikum  przy Zespole Szkół w Janowie Podlaskim

Dla kandydatów z poza  rejonu objętego Elektronicznym Systemem Rekrutacji istnieje również możliwość wypełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ręcznie  i dostarczenia lub wysłania go do szkoły drogą listowną.

Zachęcamy do skorzystania z systemu Elektronicznej Rekrutacji pozwoli to państwu na bieżąco śledzić postęp w procesie rekrutacji do naszej szkoły.