Liceum

Oferta liceum  w systemie elektronicznej rekrutacji

– dla kandydatów po szkole podstawowej

– dla kandydatów po gimnazjum

 

Deklaracja udziału w dodatkowych zajęciach straży granicznej (policji).

Wniosek o przyjęcie do I klasy szkoły ponadgimnazjalnej

Wniosek o przyjęcie do I klasy szkoły ponadpodstawowej

W liceum oferujemy naukę:

 Absolwentom szkoły podstawowej

W 4-letnim liceum w klasie:

Dla chętnych jako przedmiot dodatkowy zajęcia ze straży granicznej lub policji.

  • humanistycznej ( rozszerzony j. polski, WOS i j. obcy do wyboru),
  • matematyczno- informatycznej (rozszerzona matematyka, informatyka i j. obcy do wyboru),
  • lingwistycznej (rozszerzony j. polski, j. obcy do wyboru),
  • biologiczno- chemicznej (rozszerzona biologia, chemia i j. obcy do wyboru).

 

Absolwentom gimnazjum

W 3-letnim liceum w klasie:

  • ogólnej (od klasy I rozszerzony j. obcy do wyboru- kontynuacja z gimnazjum, od II klasy uczniowie samodzielnie podejmują decyzję o wyborze przedmiotów w zakresie rozszerzonym),
  • straży granicznej ( od klasy I rozszerzony j. obcy do wyboru- kontynuacja z gimnazjum, od II klasy uczniowie samodzielnie podejmują decyzję o wyborze przedmiotów w zakresie rozszerzonym),
  • policyjnej (od klasy I rozszerzony j. obcy do wyboru- kontynuacja z gimnazjum, od II klasy uczniowie samodzielnie podejmują decyzję o wyborze przedmiotów w zakresie rozszerzonym).