Rekrutacja

Zarządzenie Nr 7/2021 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Regulamin rekrutacji     Deklaracja wyboru przedmiotów   Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej 

 

Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim jest szkołą, która oferuje:

  • wysoki poziom nauczania potwierdzony bardzo dobrymi wynikami egzaminów zewnętrznych i sukcesami zawodowymi naszych absolwentów,
  • wysoki procent absolwentów, którzy dostają się na studia,
  • przyjazną atmosferę, którą razem z uczniami współtworzą kreatywni i doświadczeni nauczyciele,
  • możliwość uczestnictwa w licznych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów, jak również umożliwiających nadrabianie zaległości edukacyjnych,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa uczniów,
  • możliwość zamieszkania w internacie z całodobową opieką pedagogiczną,
  • całodzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.

Dbając o wszechstronny rozwój uczniów, uatrakcyjnianie i wzbogacanie procesu dydaktycznego szkoła uczestniczy w projektach ERASMUS plus (staże zagraniczne uczniów w Grecji,
na Węgrzech), organizuje liczne wyjazdy i wycieczki edukacyjne, spotkania ze specjalistami, umożliwia zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji, odkrywanie uśpionych pasji i talentów
i prezentowanie ich podczas różnorodnych konkursów, imprez kulturalnych i sportowych.

Nasi uczniowie otrzymują:

  • Stypendium Prezesa Rady Ministrów,
  • Stypendium Urzędu Marszałkowskiego „Lubelska kuźnia talentów”,
  • Stypendium Starosty Bialskiego.

Technikum przy Zespole Szkół należy do elitarnego grona szkół wyróżnionych tytułami Srebrnej Szkoły (2018 r.), Złotej Szkoły (2019 r.) i Brązowej Szkoły (2021 r.) w rankingach liceów i szkół technicznych Fundacji Edukacyjnej PERSPEKTYWY.

Zespół Szkół w Janowie Podlaskim w ostatnich latach cztery razy z rzędu wygrywał Współzawodnictwo Sportowe Szkół Powiatu Bialskiego.   

Ubiegając się o przyjęcie do naszej szkoły, proponujemy   skorzystać z systemu elektronicznej rekrutacji oferta będzie dostępna niebawem.