Wyniki wyborów do prezydium Samorządu Uczniowskiego

29 września 2023 przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie szkoły. Wzięło w nim udział 255 uczniów wybierających swoich przedstawicieli spośród 3 kandydatów. Wśród wszystkich głosów oddanych 9 było nieważnych. Komisja wyborcza w składzie: Karol Górski , Aleksander Stefański i Andrzej Fila oraz opiekunowie SU: Ilona Dubisz  i Gabriela Skraburska, czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. 

Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole został Antoni Kuźmiński zdobywając 146 głosów, funkcję zastępcy Przewodniczącego pełnić będzie Julia Byczyk, która zdobyła 50 głosów.

Antoniemu i Julii gratulujemy oraz życzymy samych sukcesów w pracy samorządowej.

TERMINARZ WYBORÓW PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

14.09.2023 – Powołanie Komisji Wyborczej 

15-19.09.2023 – Zgłaszanie Kandydatów/ Kandydatek na przewodniczącego/przewodniczącą (każdy kandydat/ ka zobowiązany/a jest dostarczyć listę poparcia z minimalnie 20 podpisami oraz informacjami o sobie i swoim programie wyborczym – materiały do odebrania u pani Gabrieli Skraburskiej i pani Ilony Dubisz)

20.09.2023 – Ogłoszenie listy kandydatów

21-27.09.2023 – Kampania Wyborcza

28.09.2023 – Cisza Wyborcza

29.09.2023 – Dzień Wyborów

Giełda Podręczników 2023

Giełda podręczników odbędzie się w bibliotece szkolnej w dniach 6-15 września. Proszę o przynoszenie książek do sprzedaży od 4 września. Podręczniki należy opisać ołówkiem na wewnętrznej stronie tytułowej lub przykleić kartkę (imię, nazwisko, klasa oraz oczekiwana cena). Książki powinny być w dobrym stanie.

Informacje dla osób przyjętych do internatu w roku szkolnym 2023/2024

Osoby przyjęte do internatu powinny obowiązkowo zabrać ze sobą:

 • dowód tożsamości
 • pościel (kołdrę i poduszkę, poszewki, prześcieradło zakładane na materac
  o wymiarach. 90 x 200cm)
 • koc lub narzutę na łóżko
 • niezbędne ubrania i rzeczy osobiste, obuwie zmienne
 • przybory toaletowe, klapki pod prysznic
 • kubek, talerzyk, sztućce (do korzystania w pokoju)
 • termometr i leki przeciwbólowe w małych ilościach(wychowawcy nie mogą podawać  żadnych lekarstw)
 • pojemniki do przechowywania drobnych przedmiotów
 • pozytywne nastawienie i uśmiech

Można przywieźć z domu niedużą szafkę (typu kontenerek biurowy)
dla własnych potrzeb.

W internacie zapewnione jest całodzienne wyżywienie. Nie należy przywozić produktów spożywczych ulegających zepsuciu poza lodówką.

Internat nie odpowiada za prywatne rzeczy, cenne przedmioty oraz pieniądze mieszkańców. Każdy wychowanek jest zobowiązany do dbania o swoją własność
oraz zamykania pokoju. Pieniądze można zostawić u wychowawców internatu.

Zaświadczenie z informacją o stawce żywieniowej (do świadczeń socjalnych) wydawane jest przez kierownika internatu na wniosek zainteresowanych.

Obowiązek zameldowania niepełnoletniego dziecka należy
do rodziców/opiekunów. Wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy można pobrać w każdym Urzędzie Gminy lub na stronie obywatel.gov.pl. Zaświadczenie o zameldowaniu wydawane jest przez Urząd Gminy w Janowie Podlaskim.

Opieka lekarska dla mieszkańców internatu będzie realizowana wyłącznie
po złożeniu przez RODZICA/opiekuna deklaracji w NZOZ w Janowie Podlaskim, ul. Brzeska 16. Osoby chore powinny być odebrane z internatu przez rodzica/opiekuna prawnego.

Zakwaterowanie do internatu odbędzie się
 3 WRZEŚNIA 2023r. (NIEDZIELA)
od godziny 1600

W dniu zakwaterowania nie ma posiłków.