„Jak rozumiesz pojęcie patriotyzmu?- regulamin konkursu

Jak rozumiesz pojęcie patriotyzmu? – szkolny konkurs patriotyczny.

Cele:

 • uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • rozwijanie poczucia dumy narodowej,
 • rozwijanie twórczych zainteresowań.

Zasady:

 1. Konkurs jest skierowany do chętnych uczniów.
 2. Głównym tematem konkursu jest odpowiedź na pytanie: Jak rozumiesz pojęcie patriotyzmu? w formie plakatu wykonanego dowolnego techniką (format A2) lub filmiku nagranego telefonem komórkowym, aparatem lub kamerą.

 3. Film ma trwać do 3 minut i może być wykonany przez grupę uczniów liczącą od 2 do 4 osób lub indywidualnie.

 4. Wykonane prace – plakaty i filmiki na nośniku danych (pendrive, płyta CD lub DVD) – mają być dostarczone do nauczycieli języka polskiego lub historii w terminie do 29 października 2018 r.

 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 listopada, w dniu obchodów w Zespole Szkół 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 6. Ze wszystkich prac w obu kategoriach nauczyciele Zespołu Humanistycznego wybiorą najlepszą pracę.

 7. Zwycięzcy otrzymają nagrody i ocenę za aktywność z jednego wybranego przedmiotu (język polski, historia, WOS, WOK, historia i społeczeństwo).

Kryteria oceny plakatu:

 • zawartość merytoryczna,
 • estetyka pracy,
 • sposób ujęcia tematu,
 • oryginalność pomysłu,
 • czytelność przekazu.

Kryteria oceny filmiku:

 • zgodność z tematem i stopień jego omówienia,
 • sposób ujęcia tematu,
 • oryginalność pomysłu,
 • poprawność językowa,
 • zachowanie kontaktu z odbiorcą.

Opracowały: Agnieszka Porębska,

Monika Pisaruk

„Szkolny śpiewnik patriotyczny” – regulamin konkursu

Szkolny śpiewnik patriotyczny- konkurs na najlepiej wykonaną pieśń patriotyczną.

Cele:

 • uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
 • przybliżenie młodym ludziom historii Polski i Polaków,
 • przypomnienie wybranych historycznych pieśni i piosenek patriotycznych, które kiedyś ich rówieśnicy śpiewali w gronie rodziny i przyjaciół,
 • wdrożenie uczniów do współpracy,
 • kształtowanie postawy twórczej.

Zasady:

 1. Każda klasa bierze udział w konkursie.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 listopada, w dniu obchodów w Zespole Szkół 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 3. Spośród wybranych tytułów gospodarz każdej klasy w dniu 17 września na 3 godzinie lekcyjnej wylosuje jeden utwór i klasa przygotuje wstęp.

 4. Muzykę do piosenki (podkład) każda klasa znajdzie samodzielnie i do niej będzie śpiewała w dniu występu.

 5. Na tydzień przed wstępem plik z muzyką należy dostarczyć do organizatorów.

 6. Wykonawców będzie oceniało jury złożone z 10 nauczycieli.

 7. Zwycięzcy 3. pierwszych miejsc otrzymają nagrody i ocenę za aktywność z jednego wybranego przedmiotu (j. polski, historia, WOS, WOK, historia i społeczeństwo).

Kryteria oceny:

 • ogólny wraz artystyczny,

 • znajomość tekstu,

 • inscenizacja ruchowa i obycie sceniczne,

 • wyrażanie emocji i interpretacja utworów,

 • aktywność wszystkich uczniów w klasie,

 • strój wstępujących adekwatny do sytuacji.

Lista piosenek:

 1. „Pierwsza kadrowa”

 2. „Marsz Pierwszej Brygady”

 3. „Serce w plecaku”

 4. „Hej, chłopcy! Bagnet na broń”

 5. „Rozkwitały pąki białych róż”

 6. „Przybyli ułani”

 7. „Witaj Zosieńko”

Opracowała: Urszula Majewska- Chilkiewicz