Hubertus

W dniu 27 września 2022 r. uczniowie kierunku technik hodowca koni wspólnie obchodzili dzień św. Huberta – patrona jeźdźców i myśliwych. Z tej okazji został przygotowany pokaz kadryla, w którym pary Mikołaj Dąbrowski & Karioka, Patryk Szczepaniuk & Elton, Dawid Kliszczyński & Emelia, Bartosz Brodacki & Edgard oraz Karolina Makulec & Serbia zaprezentowali m.in. jazdę dwójkami i trójkami, ławę i czesanie. Po uroczystym pokazie jeźdźcy udali się do pobliskiego parku w poszukiwaniu lisa. Sokolim wzrokiem wykazał się Bartosz Brodacki, z klasy 4c dosiadający konia Edgard, który jako pierwszy zauważył ukrytą lisią kitę na pomniku jeźdźca wyścigowego przyczepioną do lewego ramienia. Bartosz poprowadził zastęp, wykonując tzw. rundę honorową. Wszyscy jeźdźcy otrzymali pamiątkowe floo, a zwycięzca dodatkowo nagrodę książkową. Następnym punktem obchodów było pasowanie uczniów pierwszej klasy oraz wspólne gry i zabawy – dopasowanie karteczek z nazwami do części ogłowia, rzut podkową oraz sztafeta z piłeczkami. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz słodkie upominki. Całość zakończyła się wspólnym posiłkiem przy ognisku –gorącą herbatą,  bigosem i pieczonymi kiełbaskami. Hubertus był świetną okazją do integracji oraz wyminą doświadczeń.

Program profilaktyczny

27 października 2022 r. w auli uczniowie Zespołu Szkół uczestniczyli w programie profilaktyki uzależnień „Zło dobrem zwyciężaj”. Program w wykonaniu multiinstrumentalisty i  wirtuoza gitary Krzysztofa Niedzwieckiego.

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

We wtorek 25 października 2022 r. w hotelu Zamek w Janowie Podlaskim odbył się Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej przygotowany przez Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów 6 szkół ponadpodstawowych powiatu bialskiego i odśpiewania hymnu. Następnie Dyrektor Zespołu Szkół Jarosław Dubisz powitał znamienitych gości: Starostę Powiatu Bialskiego Mariusza Filipiuka, Wójta Gminy Janów Podlaski Leszka Chwedczuka, Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej Małgorzatę Bogusz, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej Małgorzatę Kiec, Kierownika Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej Dariusza Litwiniuka, Wicestarostę Powiatu Bialskiego Janusza Skólimowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Tomasza Bylinę, Członka Zarządu Powiatu Bialskiego Tadeusza  Łazowskiego, radnych powiatu, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Barbarę Kociubińską Kozę i zastępcę Małgorzatę Kadłubowską, Przewodniczącego Rady Gminy Janów Podlaski Stanisława Żmudzińskiego – Caruka, Zastępcę Wójta Gminy Janów  Podlaski Wiesława Filę, przedstawicieli służb mundurowych oraz dyrektorów szkół ponadpodstawowych i poradni psychologiczno – pedagogicznej powiatu bialskiego. Po krótkiej przemowie oddał głos gospodarzowi uroczystości – Staroście Powiatu Bialskiego, Mariuszowi Filipiukowi, który podziękował wszystkim zgromadzonym za wkład włożony w kształtowanie młodego pokolenia, za trud wychowawczy, przekazywanie wiedzy i umiejętności. Swoje gratulacje pracownikom oświatowym i życzenia złożyli także zaproszeni goście m.in.: w imieniu Wojewody Lubelskiego Małgorzata Bogusz – Dyrektor  Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej oraz Dyrektor Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej Małgorzata Kiec.

Powiatowy Dzień Edukacji jest dobrą okazją, by podziękować dyrektorom i nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat bialski za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. W tym roku z rąk starosty bialskiego nagrody organu prowadzącego odebrało 10 nauczycieli, w tym dyrektor Jarosław Dubisz oraz wicedyrektor Urszula Majewska – Chilkiewicz.

Potwierdzeniem faktu, że praca nauczycieli przynosi oczekiwane efekty, była kolejna część uroczystości – wręczenie stypendiów Starosty Powiatu Bialskiego 105 uczniom z 6 szkół ponadpodstawowych. Z Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim stypendia otrzymali:  Aryna Shakun, Mikołaj Fatyga, Mikołaj Siudyła, Magdalena Kulik,  Zuzanna Mierkiewicz, Karolina Chilkiewicz,  Bartosz Sadło, Antoni Kuźmiński, Łucja Janicka, Dominika Krzyżanowska.

Na koniec uczniowie  Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w składzie: Karolina Chilkiewicz, Kamil Fusiarz, Wiktoria Niewęgłowska, Karol Górski, Mikołaj Siudyła, Julia Pikulskia, Julia Nitychoruk, Wiktoria Grabowska, Amelia Lesiuk, Aleksandra Domańska zaprezentowali okolicznościowy program słowno – muzyczny.

Szkolny Dzień Turystyki

W czwartek 20 października uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim uczestniczyli w pieszej wędrówce po Janowie w ramach Szkolnego Dnia Turystyki. Pierwszoklasiści pod opieką wychowawców zwiedzali Janów, wędrując wyznaczoną trasą. Każda klasa w trakcie rajdu odwiedzała wyznaczone punkty kontrolne(komisariat policji, strażnica Straży Granicznej, pracownia Macieja Falkiewicza, Kościół Jana Chrzciciela, siedziba Parku Krajobrazowego “Podlaski Przełom Bugu”, Kościół św. Trójcy, Zamek Biskupi). Przy wybranych punktach uczniowie klasy IIIb przygotowali dla pierwszoklasistów różne zadania wykonywane przez poszczególne osoby z grupy. Czytali też informacje dot. Janowa i jego przeszłości, Stadniny Koni i parku krajobrazowego “Podlaski Przełom Bugu”. W trakcie marszu każda klasa układała piosenkę o Janowie. Rajd pieszy wszyscy zakończyli na placu parku krajobrazowego przy wspólnym ognisku. Tutaj też 2 – osobowe grupy z każdej klasy rozwiązywały test sprawdzający wiedzę o szkole, Janowie i okolicach oraz walorach naszego kraju. W klasyfikacji generalnej rajdu I miejsce zajęła klasa Ic. Zwycięska klasa otrzymała nagrodę.

Staż zawodowy we Włoszech

W dniach 19 – 30 września 2022 r. grupa 31 uczniów janowskiego technikum, w tym 18 uczniów technikum kształcącego  w zawodzie technik hodowca koni, 9 mechanizacji rolnictwa i agrotroniki i 4 hotelarstwa wraz z czterema nauczycielami uczestniczyła w stażu zawodowym we Włoszech, który został zorganizowany w ramach projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012262  (akredytacja na lata 2021-2027 w programie Erasmus+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna, sektor Kształcenie i szkolenia uczniów i kadry).

Podczas realizacji mobilności młodzież była zakwaterowana w Hotelu Roma w miejscowości Cattolica. Staż natomiast odbywała w różnych włoskich hotelach, przedsiębiorstwach, zakładach produkcyjnych i stadninie koni.

Uczniowie klas technikum kształcącego w zawodzie technik hodowca koni program stażu realizowali w ośrodku jeździeckim Centro Ippico Mariganano, który specjalizuje się w hodowli i treningu koni sportowych oraz rekreacji. W ten sposób poznali systemy utrzymania koni we Włoszech. Wykonywali zabiegi pielęgnacyjne, dopasowywali rząd jeździecki, przygotowywali konie do treningu skokowego i rekreacji. Pomagali przy załadunku wierzchowców poznając środki transportu. Oceniali stan zdrowia i dobrostan. Przygotowywali i zadawali paszę treściwą i objętościową. Stażyści wykonywali również prace porządkowe na terenie ośrodka oraz w stajniach.

Uczniowie kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki realizowali program stażu zarówno w gospodarstwach jak również w przedsiębiorstwie produkującym kosiarki i glebogryzarki. W gospodarstwach, w których przebywali pola uprawne znajdowały się w terenie górzystym, dlatego pracując tam zapoznali się z budową, działaniem i praktycznym wykorzystaniem maszyn, których konstrukcja pozwala pracować na pochyłościach terenu. Uczniowie pracowali przy zbiorze winogron, które transportowane było do winiarni. W winiarni zapoznali się z kompleksowym procesem produkcji wina. Praktyczne doświadczenia ze stażu będą bardzo pomocne w lepszym zrozumieniu omawianych zagadnień dotyczących specyficznej i trudnej pracy rolnika na terenach górzystych.

Uczniowie technikum hotelarstwa odbywali staż w hotelach Aragosta, Jupiter i Roma. Pracę rozpoczęli od  zapoznania się ze strukturą organizacyjną oraz układem komunikacyjno – funkcjonalnym obiektów hotelarskich . Wykonywali czynności związane z kompleksową obsługa gości, prowadzili dokumentację z wykorzystaniem informatycznego systemu rezerwacji. Przyjmowali zamówienia gości. Zajmowali się serwisem restauracyjnym: przygotowaniem stołów i zastaw, obsługą bufetu, realizacją zamówień gości. Zdobyli nowe umiejętności w zakresie parzenia typowo włoskich kaw: espresso, espresso lungo, cappuccino, macchiato. Młodzież przygotowywała jednostki mieszkalne, przed zakwaterowaniem i po wykwaterowaniu zgodnie z obowiązującymi procedurami.

W ramach programu kulturowego w weekend stażyści udali się w rejs statkiem, aby zwiedzić Wenecję – miasto na wodzie otoczone ponad 100 wyspami. Zobaczyli symbole tego miejsca czyli Plac św. Marka, Pałac Dożów, gondole płynące niewielkimi kanałami oraz mosty. Aby odkryć inne zabytki uczniowie wzięli udział w grze miejskiej, która polegała na odszukaniu wyznaczonych miejsc i sfotografowaniu ich. Stażyści, którzy dotarli do wszystkich wyznaczonych punktów otrzymali nagrody. Następnego dnia udali się do San Marino, republiki leżącej na zboczach góry Titano. Zobaczyli XI w. fortecę La Rocca Guaita, Bazylikę San Marino, w wnętrzach której znajdują się relikwie św. Mariunusa oraz podziwiali spektakularne widoki całego regionu.

Po zajęciach praktycznych uczniowie również zwiedzali atrakcyjne miasta Włoch m. in. Gradarę ze średniowieczną twierdzą w XII w.; Rimini, w którym znajduje się starożytny rzymski most Tyberiusza na rzece Marecchia powstały w 20  – tym roku naszej ery, Luk Augusta wzniesiony w 27 r. p.n.e. wyznaczający krańcowy punkt starożytnej drogi via Flaminia; Bolonię, w której mieści się jeden z największych kościołów Europy – Bazylika św. Petroniusza, w znacznym stopniu nie ukończona, słynne symbole miasta  – dwie wieże oraz Fontanna Neptuna; Loreto z bazyliką loretańską i wojskowym cmentarzem, na którym spoczywa 1081 żołnierzy polskich 2 Korpusu Polskiego poległych na froncie adriatyckim w bitwach o Ankonę i Loreto nad rzeką Metauro oraz na Linii Gotów.

Uczestnictwo w projekcie uczniów Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim sprawiło, że poszerzyli oni swoje praktyczne umiejętności zawodowe oraz kompetencje społeczne, udoskonalili posługiwanie się językiem obcym, zdobyli wiedzę na temat kultury i obyczajów Włoch. Otrzymane certyfikaty zwiększyły szanse uczniów na rynku pracy w kraju i zagranicą.

Dzień Edukacji Narodowej

W środę 12 października 2022 r. w hotelu Zamek w Janowie Podlaskim odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na którą przybyli nauczyciele, nauczyciele emeryci, pracownicy administracji i obsługi. Spotkanie uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: radna powiatu bialskiego Czesława Caruk, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym Barbara Kociubińska – Koza, przewodniczący Rady Gminy Janów Podlaski Stanisław Żmudziński – Caruk, zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie mł. inspektor  Anna Sakowicz, komendant Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim ppłk Małgorzata Tarasiuk, komendant Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim komisarz Mariusz Smagieł.

Uroczystość rozpoczęła młodzież częścią artystyczną, w której wyraziła wdzięczność za codzienną pracę i troskę o dobro wychowanków. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły Jarosław Dubisz, który podziękował nauczycielom za zaangażowanie w podejmowaniu działań na rzecz ucznia i szkoły. Potem życzenia wszystkim pracownikom edukacji złożyła ppł. Małgorzata Tarasiuk. W dalszej części dyrektor Zespołu Szkół wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

      W poniedziałek 10 października 2022 r. w hotelu Zamek Janów Podlaski odbyło się uroczyste ślubowanie  uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim. Uroczystość swoją obecnością uświetnili goście: Proboszcz Parafii Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim ksiądz prałat Stanisław Grabowiecki, Wicestarosta Powiatu Bialskiego Janusz Skólimowski, Sekretarz Powiatu Bialskiego Jarosław Gajewski, członek Zarządu Powiatu Bialskiego Tadeusz Łazowski, członek Zarządu Powiatu Bialskiego Czesława Caruk, Przewodniczący Rady Gminy Janów Podlaski Stanisław Żmudziński – Caruk, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie młodsza inspektor Anna Sakowicz, Komendant Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim podpułkownik Małgorzata Tarasiuk, Komendant Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim komisarz Mariusz Smagieł, Prezes Stadniny Koni Janów Podlaski Lucjan Cichosz, Dyrektor hotelu Zamek Janów Podlaski  Grzegorz Orzełowski, rachmistrz Marta Oniszczuk, która prowadzi w  szkole zajęcia ze służby celno- skarbowej oraz ks. Łukasz Kulik i ks. Grzegorz Bochiński.

      Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 wprowadzeniem sztandaru Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Gości, dyrekcję szkoły: dyrektora Jarosława Dubisza i wicedyrektor Urszulę Majewską-Chilkiewicz, wychowawców, pierwszoklasistów i ich rodziców powitali prowadzący akademię: Karolina Chilkiewicz i Kamil Fusiarz. W imieniu całej uczniowskiej społeczności przemówienie do uczniów klas I wygłosiła uczennica klasy III b liceum Marta Hornowska. Następnie głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół  Jarosław Dubisz, który życzył pierwszoklasistom sukcesów i wytrwałości, gdyż to oni będą współtworzyć historię szkoły. Następnie wystąpił Wicestarosta Powiatu Bialskiego Janusz Skólimowski, zapewniając młodzież, że dokonała właściwego wyboru szkoły. Jako następna głos zabrała  młodsza inspektor Anna Sakowicz, która odczytała list skierowany do pierwszoklasistów od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie  dr. Artura Krukowskiego. Nawiązano w nim do wartości i tradycji, takich jak: uczciwość, pracowitość, kreatywność, chęć uczenia się i rozwijania, wyrażono nadzieję, że uczniowie zwiążą swoją przyszłość zawodową ze służbą celno- skarbową.

       Do ślubowania na sztandar Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim wystąpiło sześcioro przedstawicieli klas pierwszych, którzy zostali przyjęci do szkoły z najwyższą liczbą punktów. Pierwszoklasiści ślubowali wierność wartościom i tradycji Zespołu Szkół, dbałość o dobre imię szkoły. Po ślubowaniu wystąpił przedstawiciel klas I – Bartosz Sadło, który zapewnił, że oficjalnie włączeni do grona uczniów Zespołu Szkół pierwszoklasiści będą dbać o poszanowanie zasad, pracować nad kształtowaniem swoich charakterów i z zapałem zdobywać wiedzę.

      Ważną częścią uroczystości było wręczenie aktów mianowania. Klasie 1a liceum z dodatkowymi zajęciami ze straży granicznej akty mianowania na ucznia wręczyła Komendant Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim podpułkownik Małgorzata Tarasiuk, klasie 1b liceum z dodatkowymi zajęciami ze służby celno – skarbowej wręczyła Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie młodsza inspektor Anna Sakowicz, a klasie 1 c liceum z dodatkowymi zajęciami z policji akty mianowania na ucznia wręczył Komendant Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim komisarz Mariusz Smagieł.

       Uroczystość była także okazją do wyróżnienia 9 uczniów klas służby celno – skarbowej za wyniki w nauce, którym nagrody wręczyła Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie młodsza inspektor Anna Sakowicz. Podczas tej uroczystości do wyróżnienia stanęło również 8 uczniów klas straży granicznej, którym nagrody wręczyła Komendant Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim podpułkownik Małgorzata Tarasiuk.

      Uroczystość uwieńczona została częścią artystyczną w wykonaniu utalentowanych uczniów naszej szkoły pod kierunkiem Moniki Pisaruk, Ilony Bazylczuk i Piotra Chilkiewicza.  Cała uroczystość zakończyła się pamiątkowymi zdjęciami oraz słodkim poczęstunkiem.

Obóz szkoleniowy klas mundurowych

W dniach 22 – 25 września 2022 roku odbył się obóz szkoleniowy uczniów klas mundurowych. W sumie 65 uczniów z klas drugich i trzeciej przebywało w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „AS” w Serpelicach. Podczas obozu odbyły się następujące zajęcia:

 • wspinaczka (pokaz sprzętu, nauka zakładania uprzęży, nauka technik wspinaczkowych na wieży treningowej i w terenie),
 • wykład z teorii terenoznawstwa, zasada działania kompasu, busoli, GPS,
 • nocny marsz przy pomocy nawigacji satelitarnej GPS,
 • zjazd  linowy nad rzeką Bug,
 • strzelanie z wiatrówki do tarcz elektronicznych i opadowych,
 • spływ kajakowy,
 • szkolenie z przetrwania w trudnych warunkach,
 • musztra,
 • team building, 
 • gry terenowe,
 • paintball.

Wszyscy uczestnicy obozu zdobyli nowe umiejętności, które poszerzą wiedzę
z zakresu lepszego zrozumienia pracy zespołowej w warunkach zbliżonych do sytuacji rzeczywistych związanych z pracą służb mundurowych. Bycie w ciągłej gotowości do działań lub niespodziewanych sytuacji, jest elementem niezbędnym w ich przyszłej pracy. Tak wyglądał dzień powszedni podczas obozu. Uczniowie uczyli się współpracy
i odpowiedzialności za koleżanki i kolegów, podejmowali decyzje dotyczące sposobu wykonania zadania, dobierali określone środki i zasoby ludzkie niezbędne w takich sytuacjach, podejmowali wyzwania, przezwyciężając własne lęki. Po szkoleniu zmęczeni, ale zadowoleni wszyscy wrócili do szkoły.

Wycieczka do Terespola i Koroszczyna

We wtorek 13 września 2022 uczniowie klas trzeciej i czwartej z dodatkowymi zajęciami  straży granicznej wzięli udział w wycieczce dydaktycznej do Koroszczyna, Kukuryk i Terespola. Podczas wyjazdu młodzież zapoznała się z pracą funkcjonariuszy straży granicznej podczas odprawy, pojazdów ciężarowych i osobowych wjeżdżających do Polski
i wyjeżdżających z naszego kraju. Poznali procedury, zakres obowiązków i uprawnienia, jakie mają funkcjonariusze straży granicznej. Zobaczyli urządzenia, które znajdują się na przejściach granicznych zapoznali się z ich przeznaczeniem oraz mieli możliwość zaobserwowania tych urządzeń podczas pracy. Następnie wszyscy udali się na most graniczny na rzece Bug.

Po zwiedzaniu przejść granicznych, odwiedziliśmy muzeum Dzieło Między fortowe Kobylany I należące do fortyfikacji twierdzy Brzeskiej. Uczniowie wysłuchali informacji
o historii tego miejsca oraz jakie miało znaczenie w dziejach naszej ojczyzny. Wycieczka zakończyła się w Janowie Podlaskim po dniu pełnym wrażeń.