1e LO – KLASA OGÓLNA

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

  • język obcy (j. angielski lub j. rosyjski) – kontynuacja ze szkoły podstawowej
  • do wyboru jeden z przedmiotów: j. polski – historia – WOS – geografia – biologia – matematyka

Naukę w tej klasie proponujemy osobom, które nie mają jeszcze sprecyzowanych planów
na przyszłość.

W czasie 4-letniej nauki pogłębisz wiedzę z zakresu wszystkich dziedzin nauk, rozwiniesz swoje zainteresowania i kompetencje, odkryjesz uśpione pasje i talenty, w wybrany sposób ukształtujesz dalszą ścieżkę kariery edukacyjnej i zawodowej, dobrze przygotujesz się do egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Uczniowie tej klasy mogą uczestniczyć w różnych zajęciach pozalekcyjnych – zajęciach dodatkowych z wybranych przedmiotów rozwijających zainteresowania oraz zajęciach wyrównawczych, sportowych, w projektach oraz wyjazdach edukacyjnych uatrakcyjniających
i wzbogacających ofertę zajęć szkolnych, w szkolnych imprezach sprzyjających integracji, wspierających rozwój uczniowskich pasji, umożliwiających prezentowanie wiedzy i umiejętności oraz talentów wokalnych, recytatorskich, muzycznych oraz w wyjazdach na staże zagraniczne
do Grecji i Włoch w ramach realizowania przez szkołę projektów w programie  Erasmus + współfinansowanych przez Unię Europejską.

Absolwent tej klasy może podjąć studia na wybranym kierunku zgodnym z ukształtowanymi zainteresowaniami i predyspozycjami odkrytymi w trakcie nauki.