1c LO

KLASA POLICYJNA

Dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym:

  • język obcy (j. angielski lub j. rosyjski) – kontynuacja ze szkoły podstawowej
  • do wyboru jeden z przedmiotów: j. polski – historia – WOS – geografia – biologia

Zajęcia dodatkowe: policja, samoobrona.

Naukę w tej klasie proponujemy osobom, które: chcą w sposób realistyczny i profesjonalny zapoznać się ze specyfiką zawodu funkcjonariusza Policji, wiążą swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych, lubią sport oraz pracę w zespole.

Uczniowie tej klasy realizują na zajęciach z policji następujące zagadnienia:

  • organizacja policji,
  • przepisy prawne dotyczące: policji, prawa karnego, prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego,
  • zajęcia z musztry.

Zajęcia prowadzone są przez funkcjonariusza Policji.

Uczniów tej klasy obowiązuje umundurowanie, a ponadto uczestniczą w:

  • obowiązkowym obozie szkoleniowym,
  • obowiązkowym egzaminie teoretycznym i praktycznym ze strzelectwa, samoobrony, wiedzy o policji, pomocy przedmedycznej i sprawnościowym torem przeszkód,
  • letnim obozie windsurfingowym w Zatoce Puckiej dla chętnych,
  • zajęciach UKS „Hwa-Rang” dla chętnych (możliwość treningów taekwon-do i Mastro Defence System, czyli systemie samoobrony).

Absolwent tej klasy może studiować na kierunkach takich jak: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia stosowana, kryminalistyka, politologia, AWF, geografia.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu klasy policyjnej: wszelkie instytucje mundurowe, prawne, penitencjarne, administracja państwowa i publiczna, inspekcje i straże, firmy ochroniarskie, detektywistyczne (po nabyciu praktyki), również (po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego lub resocjalizacyjnego) takie placówki jak: schroniska dla nieletnich, domy wychowawcze.

O jednych z zajęć policyjnych przeczytasz na naszym Facebooku. Skorzystaj z kodu QR.