1b T

TECHNIK HODOWCA KONI

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, język obcy (j. angielski lub j. rosyjski) – kontynuacja ze szkoły podstawowej.

Zajęcia praktyczne odbywają się w Stadninie Koni Janów Podlaski.

Technikum kształcące w zawodzie technik hodowca koni to szkoła dla osób lubiących zwierzęta i kontakt z przyrodą. Nauka przedmiotów zawodowych służy zdobywaniu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z chowu i hodowli koni oraz ich użytkowania wierzchowego i zaprzęgowego.

W trakcie nauki uczeń uzyskuje prawo jazdy kategorii T.

W celu poszerzenia wiedzy zawodowej organizowane są wycieczki dydaktyczne do innych stadnin i stad, na zawody jeździeckie, pokazy, aukcje, wyścigi konne oraz spotkania
z wykładowcami wyższych uczelni, trenerami, lekarzami weterynarii. Szkoła realizuje projekty współfinansowane z Funduszy Unii Europejskiej. Dzięki nim  młodzież wyjeżdżała na staże zagraniczne na Węgry i do Grecji. W roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się wyjazd na staż do Włoch.

Praktyki zawodowe będą realizowane  w klasie III i IV.

Egzaminy zawodowe przeprowadzane są z dwóch kwalifikacji:

  • ROL.06  Organizacja chowu i hodowli koni,
  • ROL.07  Szkolenie i użytkowanie koni.

Szkoła dysponuje atrakcyjną bazą dydaktyczną pozwalającą na bardzo dobre przygotowanie do  tych egzaminów zawodowych.

Absolwent technikum kształcącego w zawodzie technik hodowca koni może studiować: weterynarię, zootechnikę ze specjalnością hipologia czy jeździectwo, zoofizjoterapię, hipoterapię oraz znaleźć zatrudnienie w państwowych i prywatnych stadninach.

„Zawodowy strzał w 10!”