1a T – TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, język obcy (j. angielski lub j. rosyjski) – kontynuacja ze szkoły podstawowej.

Zajęcia praktyczne odbywają się w budynku warsztatów szkolnych wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz w gospodarstwie rolnym Stadnina Koni w Janowie Podlaskim.

Technikum kształcące w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki to szkoła,
w której uczeń będzie przygotowany do użytkowania, obsługiwania, diagnozowania i napraw pojazdów, maszyn i urządzeń  rolniczych  z wykorzystaniem systemów nawigacji satelitarnej.

W trakcie nauki uczeń uzyskuje prawo jazdy kategorii T.

Szkoła współpracuje z firmą GREENSORT wykorzystującą nowoczesne technologie i urządzenia do produkcji maszyn dla rolnictwa, cyklicznie organizuje wycieczki dydaktyczne na międzynarodową wystawę sprzętu rolniczego AGRO SHOW w Bednarach koło Poznania oraz do Kielc na targi AGRO TECH.

Praktyki zawodowe będą realizowane w wymiarze 280 godzin.

Szkoła realizuje projekty współfinansowane z Funduszy Unii Europejskiej. Dzięki nim  młodzież wyjeżdżała na staże zagraniczne na Węgry, do Grecji i Włoch.

Egzaminy zawodowe przeprowadzane są z dwóch kwalifikacji:

  • ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie,
  • ROL.08 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

Absolwent technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może studiować, podjąć pracę zawodową, prowadzić własne gospodarstwo rolne  bądź inną działalność gospodarczą.