1a LO

KLASA STRAŻY GRANICZNEJ

Dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • język obcy (j. angielski lub j. rosyjski) – kontynuacja ze szkoły podstawowej
 • do wyboru jeden z przedmiotów: j. polski – historia – WOS – geografia – biologia

Zajęcia dodatkowe: straż graniczna, samoobrona.

Naukę w tej klasie proponujemy osobom, które: chcą w sposób realistyczny i profesjonalny zapoznać się ze specyfiką zawodu funkcjonariusza Straży Granicznej, wiążą swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych (otrzymają dodatkowe punkty przy rekrutacji), lubią aktywny tryb życia oraz pracę zespołową.

Uczniowie tej klasy realizują na zajęciach straży granicznej  następujące zagadnienia:

 • regulaminy i szkolenia graniczne,
 • ogólne wiadomości o Straży Granicznej,
 • ceremoniał wojskowy,
 • szkolenie sanitarne i strzeleckie,
 • terenoznawstwo.

Zajęcia prowadzone są przez funkcjonariusza Straży Granicznej.

Uczniów tej klasy obowiązuje umundurowanie, a ponadto uczestniczą w:

 • obowiązkowym obozie szkoleniowym,
 • obowiązkowym egzaminie teoretycznym i praktycznym ze strzelectwa, samoobrony, wiedzy o Straży Granicznej, pomocy przedmedycznej i sprawnościowym torem przeszkód,
 • letnim obozie windsurfingowym w Zatoce Puckiej dla chętnych,
 • zajęciach UKS „Hwa-Rang” dla chętnych (możliwość treningów taekwon-do i Mastro Defence System, czyli systemie samoobrony).

Absolwent tej klasy może studiować na kierunkach takich jak: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne,  politologia, AWF, wojskoznawstwo, geografia.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu klasy straży granicznej: wszelkie instytucje mundurowe, inspekcje i straże, agencje ochrony.