logo szkoly

Strona glówna


Dla ucznia


Dla rodzica


O szkole


Dla kandydata


Galeria


UKS Hwa-Rang


Kontakt


Technikum


Mechanizacja Rolnictwa


Hodowla Koni


Projekty Unijne


Projekt Power Vet


O stronie

http://www.findpics.co.cc

Informacje

Janów Podlaski, 29.08.2017

Projekt "Stażyści z Naruszewicza = poprzez praktykę zagraniczną prosto na rynek pracy"  Numer 2017-1-PL01-KA102-037625

 

 

1. INFORMACJE O PROJEKCIE

.      Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej i jest realizowany ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

.       Projekt  skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół im A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim o kierunku kształcenia:

-    technik mechanizacji rolnictwa

-    technik hodowca koni

.       Celem głównym projektu jest rozwój i nabycie nowych umiejętności praktycznych w zakresie umiejętności technicznych i interdyscyplinarnych, rozwój kompetencji językowych i kompetencji miękkich uczniów Zespołu Szkół oraz zwiększenie poziomu ich mobilności zawodowej poprzez szkolenia i staże zawodowe w partnerskich krajach Unii Europejskiej.

.       W projekcie docelowo weźmie udział 64 uczniów,  którzy wyjadą na praktykę zawodową w II turach:

-         I tura: 12 uczniów z kierunku technik mechanizacji rolnictwa oraz 20 uczniów z kierunku technik hodowca koni w terminie: 23.10.2017 - 03.11.2017

-         II tura: 12 uczniów z kierunku technik mechanizacji rolnictwa oraz 20 uczniów z kierunku technik hodowca koni w terminie 04.06.2018 - 15.06.2018

-         dni podróży nie są wliczone w daty stażu

 

 

2. UDZIAŁ W PROJEKCIE OBEJMUJE:

.    przygotowanie językowe

-         j. angielski - 20h (w tym język branżowy)

-         j. grecki - 10h

.    kwestie logistyczno-techniczne (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie)

.    staż w przedsiębiorstwach w Grecji - min. 80h

.    program społeczno-kulturowy w dni wolne od praktyk

.    wsparcie mentora oraz opiekuna ze strony szkoły

.    certyfikaty:

-         certyfikat świadczący o odbytym przygotowaniu językowym przed wyjazdem

-         certyfikat świadczący o udziale w stażu zawodowym

-         Europass Mobilność - potwierdzający nabyte kompetencje i umiejętności

-         Certyfikat Programowy na podstawie Karty Oceny Efektów Kształcenia

-         Europass CV

 

 

3. REKRUTACJA

.      By wziąć udział w projekcie uczeń:

-         zobowiązany jest do złożenia Formularza zgłoszeniowego w sekretariacie w terminie 30 sierpnia - 08 września 2017;

-         zobowiązany jest do uzyskania w procesie rekrutacji liczby punktów kwalifikującej go do wyjazdu.

.       Formularz zgłoszeniowy dostępny jest:

-         w sekretariacie Zespołu Szkół w wersji papierowej,

-         na stronie internetowej Zespołu Szkół w wersji elektronicznej do pobrania.

 

 

.    Formularz zgłoszeniowy posiada formę uniwersalną dla każdego z rekrutowanych zawodów.

.    Niniejsza rekrutacja obejmuje kwalifikację uczniów do udziału w I turze projektu - rekrutacja do udziału w II turze projektu prowadzona będzie osobno w późniejszym terminie

.    Lista uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu w I turze oraz lista osób rezerwowych ogłoszona zostanie  11 września 2017, z podziałem na poszczególne kierunki kształcenia.

.    Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w programie zgodnie z zasadami określonymi powyżej staje się uczestnikiem Programu ERASMUS+.  

.    Uczestnik Programu jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymogi określone przez Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim związane z przygotowaniem, realizacją ora30z rozliczeniem wyjazdu. Niezastosowanie się do powyższych wymogów może skutkować skreśleniem ucznia z listy uczestników Programu i skutkami określonymi w podpisanej umowie pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności w ramach sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowe.

 

Pełna treść regulaminu (format PDF)

Pełna treść formularza zgłoszeniowego (format PDF)


Aktualności

20 – 21 grudnia 2017r.   Spotkania opłatkowe w Zespole Szkół w Janowie Podlaskim.
W środę – 20 grudnia o godz. 15.30 w Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe czynnych i emerytowanych pracowników szkoły. Na spotkanie ... pełna treść aktualności


13 grudnia 2017r.   Prelekcja "Syberia i kolej transsyberyjska".
13 grudnia w Zespole Szkół odbyła się prelekcja połączona z prezentacją multimedialną na temat "Syberia i kolej transsyberyjska". Prelekcję przygotowało Studenckie Koło Naukowe Rusycystów ... pełna treść aktualności


11 grudnia 2017r.   Uroczystość wręczenia stypendiów w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
W dniu 11 grudnia 2017 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów uczniom z województwa lubelskiego. Wśród około 1000 uczestników znalazły się 4 ... pełna treść aktualności

7770 7771 7772


8-9 grudnia 2017r.   Nocny Maraton Filmowy.
Z 8 na 9 grudnia w auli Zespołu Szkół odbył się pierwszy Nocny Maraton Filmowy. Od godziny 20 do 7 grupa 32 uczestników z klas: Ia LO, Ib LO, Icd LO, IIa LO, IIIa LO, IIIb LO, Ia T, IbcT, IIIbT ... pełna treść aktualności

7754 7755 7756


9 grudnia 2017r.   II Charytatywny Bieg Mikołajów – 09.12.2017r
Młodzież ZS Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim pod opieką Ilony Dubisz i Renaty Nowickiej przyłączyła się do szlachetnej charytatywnej akcji – zbiórka słodyczy dzieciom z domu ... pełna treść aktualności

7760 7761 7762


7 grudnia 2017r.   Ogólnopolski Konkurs Literacki „Być dobrym jak chleb”.
Mateusz Andruszkiewicz uczeń II klasy liceum Ogólnokształcącego w Janowie Podlaskim został wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Być dobrym jak chleb” - św. Mikołaj i św. Brat ... pełna treść aktualności
6 grudnia 2017r.   Zawody w Strzelectwie Sportowym o Puchar Starosty Bialskiego.
W dniu 6 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim odbyły się IV Otwarte Mikołajkowe Zawody w Strzelectwie Sportowym o Puchar Starosty Bialskiego. W zawodach wzięły ... pełna treść aktualności

7767 7768 7769Ogłoszenie

Janów Podlaski 12.12.2017r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 631435-N-2017 z dnia 2017-12-12 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Internatu przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim wymienionych w „Formularzach cenowych” stanowiącym załącznik nr 1 A-L do SIWZ
 

Pełna treść ogłoszenia z portalu UZP
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ


Janów Podlaski 08.12.2017


OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim
zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia
o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty 2 000 euro lecz nie
przekraczającej równowartości 5 000 euro pn.:
Zakup i dostawa środków czystości do Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza

 

Pełna treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 i 2

Załącznik 3

 
Pomóż głodnym dzieciom - kliknij na pajacyka

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

Kartka z Kalendarza

Wtorek

16 Stycznia 2018 roku.

Imieniny obchodzą:
Marcel, Waleriusz, Włodzimierz

Do końca roku

pozostało  350  dni.


. .:Dziennik elektroniczny:. .

 

Chcąc zalogować się do dziennika naszej szkoły poroszę kliknąć na poniższy link

 

Dziennik Elektroniczny

 

logujemy się adresem email przekazanym do wychowawcy

 


. .:Facebook:. .


. .:Dzwonki szkolne. .


numer lekcji godziny
1 800-845
2 850-935
3 945-1030
4 1035-1120
5 1130-1215
6 1220-1305
7 1335-1420
8 1425-1510
9 1515-1600


(c) 2000-2016 Net System Piotr Chilkiewicz

email: webmaster@zsjp.janowpodlaski.net